'KOMEN ETEN' IN DE KLAS
Ons project 'Komen eten' was duidelijk zichtbaar in de klas. Het project is veel meer dan koken en eten alleen...